Gabloty na sztandar

Gablota na sztandar. Dolna część drzewca spoczywa na podpórkach. (foto 20/20)